Berapa Tahunkah Umur Dunia??Diceritakan ketika Nabi Musa bermunajat kepada  ALLAH S.W.T di bukit Tursina , maka pada saat itu Nabi Musa berkesempatan bertanya kepada ALLAH dengan mengajukan beberape pertanyaan.

Jawap ALLAH : Pertama  aku jadikan adalah Nur-Mhammad. Kemudian KU jadikan Durratul-Baidhoo’ dari Nur-Muhammad. Durratul-Baidhoo’ aku jadikan 70 000 negeri ( planet) di cakrawala.Maka satu planet itu luasnya 70 kali bumi.Tiap-tiap planet itu dijadikan penghuninya 70 000 bukan bangsa jin, manusia dan malaikat.kesemuanya dijadikan dengan kalimah “kun fayakuun” .Mereka beribadat padaku sampai 70 000 tahun..Kemudian, mereka jadi derhaka kepadaku, lalu aku binasakan mereka semuanya.

Kemudian sesudah itu aku jadikan lagi 80 000 negeri ( planet)  yang besarnya Cuma 10 kali bumi.Semuanya berada di cakerawala yang bertingkat-tingkat.Di palnet itu aku ciptakan sebangsa unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian.Lama-kelamaan unggas-unggas itu pun punah.Kemudian aku jadikan 20 000 makhluk sebangsa manusia dari cahaya secara beransur-ansur lalu punah.

 Kemudian setelah berselang 70 000 tahun sesudah itu, baru aku aku jadikan Qalam,Lauhil-mahfuzh, ‘Arsy, kursi dan malaikat.Selepas 70 000 tahun, baru aku jadikan syurga dan neraka.
 Kemudian setelah itu baru aku jadikan makhluk manusia yang namanya Adam, bukan bapamu Adam yang sekarang ini ,wahai Musa.

 Aku jadikan dia dari awal Adam sampai keturunanya yang terakhir 10 000 tahun lamanya.Setelah itu aku jadikan pula Adam yang lain dengan keturunya terakhir dalam masa 10 000 tahun.
 Demikian seterunya aku jadikan tiap-tiap Adam dan keturunanya dalam masa 10 000 tahun, ganti-berganti, sampai mencapai 10 000 orang Adam.Maka Adam yang sekarang inilah yang ke 10 000.
 Demikianlah keterangan dalam kitab “permulaan dijadikan langit dan bumi” oleh  Syaikh Nuruddin Ali.

 Jika kita renungkan keterangan di atas itu, jelaslah bagi kita bahawa umur dunia ini sudah lama atau tua..
 Cuba saja di kira setiap Adam  yang Tuhan ciptakan sampai anak keturunanya yang terakhir, adalah memakan  waktu sampai 10 000 tahun.Maka berapakah jumlahnya.10 000 x 10 000 = 100 000 000 tahun.

 Untuk memperkuat keterangan  bahawa umur dunia sudah tua.Pernah dicerita oleh junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w tentang pengalaman dan penglihatanya dalam perjalanan isra’ dan Mi’rajnya..Nabi Muhammad s.a.w. melihat ada seorang wanita  memanggil namanya.Wanita  nmpak sudah tua, namun masih nampak cantik rupanya, memakai pakaian yang indah serta penuh perhiasan.

 Lalu Nabi bertanya kepada  Jibril.siapakah gerangan dia, wanita itu?.Jawab Jibril : itulah dunia

sama-sama kita renungkan.....

No comments:

Post a Comment